Jaroslav Šach - od myšlenky k produktu

Tvorba FW a SW

Nabízím vývoj aplikací pokrývajících různorodé potřeby zákazníků. Osobně se věnuji především tvorbě jednoúčelových embedded aplikací. Zaměřuji se zejména na 32-bitové procesory s jádrem ARM. Nejčastěji využívám procesory firmy ST Microelectronics.  V případě jednodušších aplikací, které nekladou zvláštní nároky na výkon, rychlost, či velikost paměti, mám bohaté zkušenosti s 8-bitovými procesory řady AVR.

Při tvorbě aplikací určených pro platformu PC spolupracuji s externími programátory, kteří se této problematice dlouhodobě věnují. Mohu tedy zprostředkovaně nabídnout bohaté zkušenosti i v oblasti vývoje SW a webových aplikací.