Jaroslav Šach - od myšlenky k produktu

Osazování DPS

Na základě Vámi dodaných podkladů jsem schopen zajistit osazení DPS v rozsahu od prototypových kusů až po menší výrobní série. V nejvyšší možné kvalitě osadím DPS součástkami v technologii povrchové montáže i součástkami vývodovými. Komponenty potřebné pro osazení DPS dodanými zákazníkem, případně po domluvě zajistím nákup potřebného materiálu u předních distributorů. V případě, že použitá technologie, případně velikost zakázky, neumožňují ruční osazení, zajistím strojní osazení u externí specializované firmy.